Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

2B Øvre Slottsgate
Oslo, Oslo, 0157
Norway

Tildeling av sceneteksttilskudd

Teateralliansen øremerket deler av den mottatte bevilgningen fra Kulturdepartementet i 2015 til en egen tilskuddsordning for ny norsk dramatikk. Sceneteksttilskuddet blir forvaltet av Norsk musikkråd. Bevilgningen har blitt fordelt gjennom tre søknadsrunder  i 2015 og 2016.

Fordelingsutvalget uttalte etter det første fordelingsmøtet at de er imponert over den store søknadsbunken og de mange gode søknadene. Utvalget understreker at tilskudd forutsetter samarbeid mellom amatørteatergrupper og profesjonelle dramatikere. Fordelingsutvalget innvilger normalt ikke mer enn kr. 30.000 i tilskudd.