Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

2B Øvre Slottsgate
Oslo, Oslo, 0157
Norway

Tildeling av midlar til historiske spel og friluftsspel

Fra og med 2015 er tilskudd til historiske spel finansiert gjennom Tippenøkkelen, og ikke gjennom ordinære statsbudsjettmidler. Det betyr at Teateralliansen ikke vil motta formelt tildelingsbrev fra Kulturdepartementet for denne tilskuddsordningen før etter at Norsk Tipping har avholdt sin generalforsamling i mai. For å ivareta spelenes behov for forutsigbarhet, har vi valgt  å fordele årets tilskudd før tildelingsbrevet er mottatt. Til grunn for tildelingen har Fordelingsutvalget lagt en prognose for spilleoverskuddet. Tilskudd til spelene er gitt under forutsetning av at prognosen for Norsk Tippings overskudd er korrekt. Vi har dog ikke fått signaler om at prognosen er for høy. 

Fordelingsuvalget for spelmidlene behandlet tilsammen 50 søknader om tilskudd, med et samlet søknadsbeløp på kr 9.035.000.  Av de 50 søknadene ble 40 innvilget.

Tilskuddsmottakerne vil få tilsagnsbrev og akseptskjema med evt. justert tildelingsbeløp så snart Norsk Tipping har avholdt sin generalforsamling, og Teateralliansen har mottatt tildelingsbrev fra departementet. Vi har bedd om tilbakemelding fra spelene dersom den sene utbetalingen fører til utfordrende likviditet. 

Fordelingsutvalgets tildelingsliste for 2016 kan lastes ned her.