Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

2B Øvre Slottsgate
Oslo, Oslo, 0157
Norway

Prosjektleder for "nye" Dramas

Dramas er et serviceorgan for amatørteatergrupper i Norge. Vi bistår med å søke om spilletillatelser, formidler manus og lager kontrakter for spilletillatelser. I Dramas sin database finner du nærmere 3000 manustitler, som du kan søke opp og bestille for lesing eller fremføring.

Dramas står overfor et stort utviklingsprosjekt. Tjenesten skal bygges opp på nytt, med modernisering av databasen, forhandling av avtaler med dramatikere, og etablering i et nytt kontorfellesskap.

Dramas har i dag to deltidsansatte tilsvarende til sammen 0,7 årsverk knytta til rettighetsklarering og utlån av manus. 

 

Prosjektleder

Vi søker nå en prosjektleder, som vil få ansvar for å lede det forestående utviklingsarbeidet i en prosjektperiode på 18 måneder. 

Som prosjektleder vil du få ansvar for å:

·      lede en utviklingsprosess med å få etablert en ny søkbar manusbase og ny nettportal for dramas

·      kvalitetssikre eksisterende manus i manusbanken

·      reforhandle avtaler med dramatikere og rettighetshavere

Vi søker deg som har minst to av følgende kompetanseområder:

·      kjennskap til/erfaring fra amatørteatermiljøet

·      prosjektledererfaring

·      personalledererfaring

·      datateknisk kompetanse

·      bibliotekarutdanning eller juridisk kompetanse

Hos oss får du:

·      en unik mulighet til å bygge opp et moderne serviceorgan for amatørteatermiljøet

·      en egen ressursgruppe, med representanter fra brukerne av Dramas, til ideutvikling i utviklingsprosessen.

·      lønn etter avtale

Prosjektlederstillingen er en 100% stilling i en prosjektperiode på 18 månader. Vi ønsker oppstart så snart som mulig. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til Eli Ulvestad på tlf 994 64 995.

Søknad sendes snarest og senest 28. februar til eli@ungdomslag.no