Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

2B Øvre Slottsgate
Oslo, Oslo, 0157
Norway

Kontakt

Post- og besøksadresse: Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo

Organisasjonsnummer: 916481810

Bankkonto: 1822 76 05398

ADMINISTRASJON

Trine Brembo Stokland er dagleg leiar i Teateralliansen.

E-post: teater@teateralliansen.no
Telefon: 46 84 63 25

Kontaktinformasjon til øvrige tilsette finn du på www.dramas.no

Styret

Kai Roger Vatne (konstituert styreleiar)

Frode Alexander Rismyhr (styreleiar)

Espen Kvark Kvernbergh

Kjærsti Gangsø

Eli Ulvestad

Tom Gunnar Børresen