Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

2B Øvre Slottsgate
Oslo, Oslo, 0157
Norway

Aktuelt

Dialogmøte om nasjonale støtteordninger på amatørteaterfeltet onsdag 28. august

Teateralliansen

Teateralliansen inviterer alle de nasjonale, frivillige organisasjonene med amatørteater og frivillig scenekunst som del av sin virksomhet til dialogmøte om nasjonale støtteordninger på amatørteaterfeltet.

Tid: Onsdag 28. august 2019 kl. 10-12
Sted: Øvre Slottsgate 2B, Oslo (kursrommet i 1. etasje)

Påmelding til teater@teateralliansen.no

Driftsstøtte

Kulturrådet har fått forvaltningsansvaret for tilskuddsordningen driftstilskudd til nasjonale aktører innen amatørteater og skal utforme retningslinjer. Kulturrådet ønsker innspill fra feltet om blant annet hvilke kriterier som bør gjelde for at en amatørteateraktør skal kunne defineres som nasjonal.

Teateralliansen ønsker en bred meningsutveksling før innspill sendes til Kulturrådet. Dette for å fange opp ulike tanker, ønsker, behov, likheter og motsetninger. Fristen for innspill er 1. september 2019.

Informasjon om Teateralliansen

Teateralliansen tror på fellesskap i det faglige og interessepolitiske arbeidet. Vi ønsker å informere om Teateralliansen og mulighetene for medlemskap.

Representanter fra Fordelingsutvalget, Kulturrådet og Musikkutstyrsordningen (som nå er utvidet og også omfatter scenekunst og amatørteater) vil delta på dialogmøtet.

Frist for å søke tilskudd fra Musikkutstyrsordningen er 2. september kl 13.

Psst! Neste dialogmøte skal handle om Dramas! Hold av tirsdag 15. oktober - mer informasjon kommer.