Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

2B Øvre Slottsgate
Oslo, Oslo, 0157
Norway

Aktuelt

Utbetaling av speltilskuddet 2017

Teateralliansen

Teateralliansen mottok 19. juni årets tildelingsbrev for tilskuddsordningen for historiske spel fra Kulturdepartementet. Den samlede bevilgningen er på 3,4 millioner kroner.

Fordelingsutvalget for tilskuddsordningen behandlet alle søknader om tilskudd i vinter, og fattet da tildelingsvedtak med forbehold om beløpets størrelse.

Alle spel som har fått melding om at de er tildelt midler vil i løpet av et par dager få tilsendt melding med endelig tilsagnsbeløp, og akseptskjema som skal sendes i retur, slik at tilskuddene kan betales ut uten unødig opphold.

Med ønske om en fin spel-sommer!