Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

2B Øvre Slottsgate
Oslo, Oslo, 0157
Norway

Aktuelt

Fordeling av Speltilskuddet 2017

Teateralliansen

Fra og med 2015 er tilskudd til historiske spel finansiert gjennom Tippenøkkelen, og ikke gjennom ordinære statsbudsjettmidler. Det betyr at Teateralliansen ikke vil motta formelt tildelingsbrev fra Kulturdepartementet før etter at Norsk Tipping har avholdt sin generalforsamling i mai. For å ivareta spelenes behov for forutsigbarhet, har vi også i år valgt  å fordele årets tilskudd før tildelingsbrevet er mottatt. Til grunn for tildelingen har Fordelingsutvalget lagt en prognose for spilleoverskuddet. Tilskudd til spelene er gitt under forutsetning av at prognosen for Norsk Tippings overskudd er korrekt. Vi har dog ikke fått signaler om at prognosen er for høy. 

Fordelingsutvalget for spelmidlene har nå fordelt årets speltilskudd. Det kom inn tilsammen 53 søknader om tilskudd, med et samlet søknadsbeløp på 9,4 millioner kroner.  Potten på 3 millioner kroner er fordelt mellom 42 av søkerne.

Tilskuddsmottakerne vil få tilsagnsbrev og akseptskjema med evt. justert tildelingsbeløp så snart Norsk Tipping har avholdt sin generalforsamling, og Teateralliansen har mottatt tildelingsbrev fra departementet. 

Tildelingsliste kan du lese her.