Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

2B Øvre Slottsgate
Oslo, Oslo, 0157
Norway

Aktuelt

Amatørteaterkartlegginga 2016

Teateralliansen

Teateralliansen har gjennomført en omfattende kartlegging av amatørteater-Norge i form av tre separate nettbaserte undersøkelser med hele 613 respondenter totalt fra både det organiserte og uorganiserte miljøet med god geografisk spredning; Teaterundersøkelsen 2016, Instruktørundersøkelsen og Dramas-undersøkelsen.

De tre undersøkelsene har flere felles berøringspunkter – noe som kvalitetssikrer svar og funn. Vi mener å ha et solid bilde av teater-Norges hverdag, og at vurderinger og forslag til tiltak er godt forankret i feltet. I tillegg har de nasjonale og regionale teaterorganisasjonene fått komme med kompletterende innspill under et åpent folkemøte arrangert av Teateralliansen høsten 2016.

Teateralliansens aktiviteter er i dag finansiert av midler som Kulturdepartementet har bevilget til "felles amatørteatertiltak" i perioden 2015-2017. Teateralliansen sender i disse dager søknad til Kulturdepartementet om ordinære driftsmidler fra og med 2018. Funnene fra undersøkelsene er viktig grunnlagsmaterale for denne søknanden.

Rapporten kan lastes ned i pdf-format her.