Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

2B Øvre Slottsgate
Oslo, Oslo, 0157
Norway

Aktuelt

Driftstilskudd til nasjonale teaterorganisasjoner

Teateralliansen

 

Teateralliansen har også for 2017 fått ansvar for å forvalte og fordele driftsstøtten til nasjonale teaterorganisasjoner. Norsk musikkråd koordinerer dette arbeidet. I henhold til Kulturdepartementets tildelingsbrev datert 2. januar 2017 er det avsatt kr. 4.675.000 til fordeling.

Som organisasjonene er informert om har fordelingsnøkkelen og retningslinjene blitt gjennomgått av en arbeidsgruppe. Målet var nye retningslinjer skulle iverksettes for tilskuddsåret 2017. Styret i Teateralliansen har, i dialog med Kulturdepartementet, besluttet å prisjustere 2016-fordelingen for tilskuddsåret 2017.

Bakgrunnen er at 2017 er det siste året i Teateralliansens treårige oppdragsperiode, og det faktum at Kulturdepartementet har igangsatt en ekstern evaluering av hele tilskuddsregimet til amatørteaterfeltet som vil bli sluttført i løpet av første halvår 2017. I tillegg vil grunnlagstallene kunne kvalitetssikres ytterligere, da det kun var et fåtall av teaterorganisasjonene som sendte inn etterspurt dokumentasjon i den første høringsrunden.

De nasjonale teaterorganisasjonene som fikk driftstilskudd i 2016, må søke om tilskudd for 2017 innen 1. februar. Søknadsskjema er sendt direkte til de organisasjonene dette gjelder.