Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

2B Øvre Slottsgate
Oslo, Oslo, 0157
Norway

Aktuelt

Ledige stillinger i Dramas

Teateralliansen

Dramas er et serviceorgan for amatørteatergrupper i Norge, og en del av virksomheten i Teateralliansen.

Dramas bistår med å søke om spilletillatelser, formidler manus og lager kontrakter for spilletillatelser. Vi har en database med nærmere 3000 manustitler som er under kontinuerlig utvikling. Manus kan søkes opp på dramas.no og bestilles for lesing eller fremføring. Våre brukere er skoler, kulturskoler, amatørteatre og privatpersoner. Dramas samarbeider tett med flere nasjonale frivillige organisasjoner, forlag og Dramatikerforbundet. 

Dramas er inne i et spennende utviklingsprosjekt, der vi i løpet av våren 2017 lanserer en ny digital plattform med tilhørende saksbehandlingssystem. I forbindelse med at prosjektleder for utviklingsprosjektet avslutter sitt engasjement, lyser vi ut to stillinger som vil være sentral i arbeidet med å implementere den nye plattformen, og utvikle tjenesten videre. Dramas har i tillegg to deltidsansatte tilsvarende til sammen 0,7 årsverk knyttet til rettighetsklarering og utlån av manus.

Vi har nettopp flyttet inn i lyse og trivelige lokaler i Oslo sentrum, i kontorfellesskap med flere andre frivillige organisasjoner.

RÅDGIVER, RETTIGHETER OG ROYALTIES

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Behandling av søknader om spilletillatelser, gjennom det nye saksbehandlingssystemet.
 • Veiledning og rådgivning overfor amatørteatergrupper, kulturskoler og skoleverket.
 • Avregninger av royalties og oppfølging av kontrakter og samarbeid med forlag, forfattere og andre. 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning på høgskole/universitetsnivå, fortrinnsvis med bibliotekfag, litteraturvitenskap eller teatervitenskap i fagkretsen. Gjerne juridisk kompetanse. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Vi ønsker oss en samarbeidsorientert, selvstendig og serviceinnstilt medarbeider, som er nøyaktig og pålitelig, og med god økonomisk forståelse.
 • Erfaring med saksbehandling/dokumenthåndtering er ønskelig. 

RÅDGIVER, MANUS OG INFORMASJON

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Utlån av manus og noter, gjennom det nye saksbehandlingssystemet.
 • Videre utvikling av manusarkivet med b.la. dokumenthåndtering, arkivering og innhenting av nye manus.
 • Oppfølgingsansvar for utviklingsprosjektet og superbruker for den nye digitale plattformen.
 • Generelt informasjonsarbeid, inkludert redaktøransvar for nettside og sosiale medier.
 • Samarbeid med andre nasjonale organisasjoner.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning på høgskole/universitetsnivå, fortrinnsvis med litteraturvitenskap, teatervitenskap eller informasjonsfag i fagkretsen. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Vi ønsker oss en løsningsorientert, utadvendt og  serviceinnstilt medarbeider, som trives med og som har erfaring fra kundebehandling
 • Det er ønskelig med administrativ erfaring, og kompetanse på drift av nettsider/tekniske systemer. 
 • Søkere må ha evne til å arbeide selvstendig med flere oppgaver parallelt, og takle en travel arbeidshverdag.

Felles for stillingene:

Erfaring fra organisasjonsutvikling og prosjektoppfølging vil telle positivt for begge stillingene. Kjennskap eller interesse for kultur og teater eller erfaring fra frivillig arbeid er en fordel, men ikke en forutsetning. 

De nye medarbeiderne vil få sette stor preg både på egen stilling og på den videre utviklingen av Dramas, i nært samspill med brukerne av tjenesten og med andre nasjonale aktører.

Dramas er finansiert av statlige midler til amatørteatertiltak i perioden 2015-2017, og frem til driftsmodell og finansieringsløsning fra 2018 er fastsatt vil en av de utlyste stillingene få tillagt et teamlederansvar for Dramas, med rapporteringsansvar til styret for Teateralliansen.

Vi tilbyr et lønnsnivå tilsvarende rådgivernivå i staten, innskuddsbasert pensjonsordning og fleksibel arbeidstid. Stillingene er 100% og faste, og vi ønsker oppstart i løpet av februar måned.

Spørsmål om stillingene kan rettes til Teateralliansen v/Eli Ulvestad på tlf 994 64 995. Søknad sendes snarest og senest 10. januar til teater@teateralliansen.no.  Det må komme tydelig frem hvilke av de to stillingene søknaden gjelder.