Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

2B Øvre Slottsgate
Oslo, Oslo, 0157
Norway

Aktuelt

KULTURRÅDET LYSER UT TO NYE TILSKUDDSORDNINGER FOR AMATØRTEATER

Teateralliansen

I sommer har Kulturrådet lyst ut én ny tilskuddsordning til amatørteateraktivitet i grupper (søknadsfrist 3. september) og én enkeltutlysning av støtte til amatørteaterprosjekter med tema «Utenforskap» (søknadsfrist 16. oktober).

Amatørteateraktivitet i grupper (frist 3. september)

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre de økonomiske rammene for frivillig amatørteater blant voksne og bidra til økt aktivitet i amatørteaterfeltet. Betegnelsen teater inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Les mer hos Kulturrådet: Utlysning av støtte til amatørteateraktivitet i grupper

Amatørteaterprosjekter om utenforskap (frist 16. oktober)

Formålet er å støtte amatørteaterprosjekter som tematiserer utenforskap.

Enkeltutlysning knyttet til tema for Kulturrådets årskonferanse; Utenforskap. Innenfor tematikken utenforskap kan man finne et bredt spekter av undertematikker, som kan være relevante for mange ulike aktører innen amatørteaterfeltet. I enkeltutlysningen er det åpent for at alle kan søke, ikke bare voksne over 18 år. Det kan også søkes om støtte til større arrangementer som er utelukket i tilskuddsordningen amatørteateraktivitet i grupper.

Les mer hos Kulturrådet: Utlysning av støtte til amatørteaterprosjekter om utenforskap

Søknadsskjema åpner 16. september.

Teateralliansen og Dramas frå 2019

Eli Ulvestad

Dramas er ei abonnementsordning for norsk amatørteater, der teatergrupper, skuleklassar, kulturskular og andre kan låne manus for gjennomlesing, og inngå kontrakter om spelerettar.

Dramas er ein del av verksemda i Teateralliansen. I tillegg til å låne ut lesemanus, klarerer vi søknader om spelerettar for norsk amatørteater, og krev inn royalties på vegne av rettigheitshavarane.

I perioden 2015-2018 har Dramas hatt ein midlertidig driftsmodell, ved at Noregs Ungdomslag har levert rekneskapstenester og betalt ut royalties til rettighetshavarar på vegne av Teateralliansen. Frå januar 2019 vil Teateralliansen ta hand om dette sjølv, og vi riggar no drifta av ei ny og modernisert abbonnementsteneste for handsaming av spelesøknader og formidling av royalties.

Rettighetshavarar vil frå 2019 motta oppgjeret sitt direkte frå Teateralliansen, og brukarar av abonnementsordninga på dramas.no vil på same måte motta sine fakturaer frå Teateralliansen.

Les gjerne meir om Dramas og abonnementsordninga her.