Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

2B Øvre Slottsgate
Oslo, Oslo, 0157
Norway

Aktuelt

Norsk kulturråd skal forvalte pengar til amatørteater

Teateralliansen

Regjeringa har i dag presentert forslaget til statsbudsjett for 2019. I dette er det foreslått at Norsk kulturråd frå 2019 skal forvalte midlane til amatørteater og frivillige føremål. Dette inkluderer tilskotsordningar for aktivitet og til dei nasjonale aktørane, tilskotsordninga for historiske spel, samt tilskot til Dramas manusbank, som blir drifta av Teateralliansen. Tilskotsordningane skal bli forvalta og utvikla i dialog med amatørteaterfeltet.

Read More

Fordeling av speltilskuddet 2018

Teateralliansen

Teateralliansen mottok i mai tildelingsbrev fra Kulturdepartementet, der vi har fått i oppdrag å forvalte tilskuddsordningen for historiske spel og friluftsspel i 2018.

Fordelingsutvalget har nylig avholdt sitt møte, og konstaterer at det er mange gode søknader og gode prosjekter. Det kom inn 57 søknader innen fristen i 2018. Det ble søkt om i overkant av 9 millioner kroner. Det var 3.060.000 kroner til fordeling. Fordelingsutvalget valgte å stimulere til bred spelaktivitet i mange lokalsamfunn, og innvilget 50 søknader. Syv søknader ble avslått, to ble ikke prioritert innenfor tilskuddsrammen og fem søknader ble avslått da de søkte om tilskudd til neste års oppsetning.

Antall søknader og totalt søknadsbeløp viser at det er stor spelaktivitet i Norge og at dersom tilskuddsrammen hadde vært høyere kunne hvert spel fått et høyere tilskudd.

Teateralliansen ønsker alle et godt spelår!

Liste over tildelingene 

(Tilskuddene betales ut så snart Teateralliansen mottar bevilgningen fra Kulturdepartementet)