Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

2B Øvre Slottsgate
Oslo, Oslo, 0157
Norway

Aktuelt

Søknader om tilskot til spel for 2017

Teateralliansen

Fristen for å søke Speltilskot gjekk ut 31. januar. Det er ikkje mogleg å sende inn søknad etter fristen. Alle søkjarar blir tilskrive innan utgangen av februar.

Driftstilskudd til nasjonale teaterorganisasjoner

Teateralliansen

Teateralliansen har også for 2017 fått ansvar for å forvalte og fordele driftsstøtten til nasjonale teaterorganisasjoner. Norsk musikkråd koordinerer dette arbeidet. I henhold til Kulturdepartementets tildelingsbrev datert 2. januar 2017 er det avsatt kr. 4.675.000 til fordeling.

Styret i Teateralliansen har, i dialog med Kulturdepartementet, besluttet å prisjustere 2016-fordelingen for tilskuddsåret 2017. De nasjonale teaterorganisasjonene som fikk driftstilskudd i 2016, må søke om tilskudd for 2017 innen 1. februar. 

Read More