Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

2B Øvre Slottsgate
Oslo, Oslo, 0157
Norway

Aktuelt

Dialogmøte om nasjonale støtteordninger på amatørteaterfeltet onsdag 28. august

Teateralliansen

Teateralliansen inviterer alle de nasjonale, frivillige organisasjonene med amatørteater og frivillig scenekunst som del av sin virksomhet til dialogmøte om nasjonale støtteordninger på amatørteaterfeltet.

Tid: Onsdag 28. august 2019 kl. 10-12
Sted: Øvre Slottsgate 2B, Oslo (kursrommet i 1. etasje)

Påmelding til teater@teateralliansen.no

Driftsstøtte

Kulturrådet har fått forvaltningsansvaret for tilskuddsordningen driftstilskudd til nasjonale aktører innen amatørteater og skal utforme retningslinjer. Kulturrådet ønsker innspill fra feltet om blant annet hvilke kriterier som bør gjelde for at en amatørteateraktør skal kunne defineres som nasjonal.

Teateralliansen ønsker en bred meningsutveksling før innspill sendes til Kulturrådet. Dette for å fange opp ulike tanker, ønsker, behov, likheter og motsetninger. Fristen for innspill er 1. september 2019.

Informasjon om Teateralliansen

Teateralliansen tror på fellesskap i det faglige og interessepolitiske arbeidet. Vi ønsker å informere om Teateralliansen og mulighetene for medlemskap.

Representanter fra Fordelingsutvalget, Kulturrådet og Musikkutstyrsordningen (som nå er utvidet og også omfatter scenekunst og amatørteater) vil delta på dialogmøtet.

Frist for å søke tilskudd fra Musikkutstyrsordningen er 2. september kl 13.

Psst! Neste dialogmøte skal handle om Dramas! Hold av tirsdag 15. oktober - mer informasjon kommer.

 

KULTURRÅDET LYSER UT TO NYE TILSKUDDSORDNINGER FOR AMATØRTEATER

Teateralliansen

I sommer har Kulturrådet lyst ut én ny tilskuddsordning til amatørteateraktivitet i grupper (søknadsfrist 3. september) og én enkeltutlysning av støtte til amatørteaterprosjekter med tema «Utenforskap» (søknadsfrist 16. oktober).

Amatørteateraktivitet i grupper (frist 3. september)

Formålet med tilskuddsordningen er å bedre de økonomiske rammene for frivillig amatørteater blant voksne og bidra til økt aktivitet i amatørteaterfeltet. Betegnelsen teater inkluderer ulike performative uttrykksformer som for eksempel musikkteater, performance, dans, impro, laiv/rollespill, revy eller nysirkus.

Les mer hos Kulturrådet: Utlysning av støtte til amatørteateraktivitet i grupper

Amatørteaterprosjekter om utenforskap (frist 16. oktober)

Formålet er å støtte amatørteaterprosjekter som tematiserer utenforskap.

Enkeltutlysning knyttet til tema for Kulturrådets årskonferanse; Utenforskap. Innenfor tematikken utenforskap kan man finne et bredt spekter av undertematikker, som kan være relevante for mange ulike aktører innen amatørteaterfeltet. I enkeltutlysningen er det åpent for at alle kan søke, ikke bare voksne over 18 år. Det kan også søkes om støtte til større arrangementer som er utelukket i tilskuddsordningen amatørteateraktivitet i grupper.

Les mer hos Kulturrådet: Utlysning av støtte til amatørteaterprosjekter om utenforskap

Søknadsskjema åpner 16. september.