Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

Øvre Slottsgate
Sentrum, Oslo,
Norway

Tilskotsforvaltning

UTLYSING AV MIDLAR FOR 2018

tilskUDD til historiske spel og friluftsspel:

I påvente av Kulturdepartementets beslutning om hvem som skal foreta fordeling av midlene for 2018, blir tilskuddsordningen med dette lyst ut, slik at søknadsfristen 31. januar kan opprettholdes.

FORLENGET SØKNADSFRIST: Siden departementet ennå ikke har besluttet hvem som skal forvalte midlene, forlenges søknadsfristen til torsdag 22. februar.

Det vil bli oppnevnt et eget Fordelingsutvalg for ordningen. Søkerne vil få svar så snart fordelingen er gjort.

Søknadsskjema med nødvendige vedlegg sendes spel@teateralliansen.no Spørsmål om tilskuddsordningen besvares på samme epost.

Retningslinjer

Søknadsskjema i pdf

Søknadsskjema i word

DRIFTSTilskUDD til NASJONALE TEATERORGANISASJONER

Teateralliansen har i 2016 og 2017 fordelt driftstilskuddet til de nasjonale teaterorganisasjonene. Som en del oppdraget er det i 2017 utarbeidet nytt regelverk for tilskudd til nasjonale teaterorganisasjoner, og dette trer i kraft fra 2018.

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak og Kulturdepartementets beslutning om hvem som skal foreta fordeling av midlene for 2018, blir tilskuddsordningen lyst ut.

I regelverket heter det at ”Tilskudd kan gis til nasjonale, frivillige organisasjoner med medlemsbasert teateraktivitet. Organisasjonen må ha medlemslag med amatørteater som vesentlig, eller eneste aktivitet i minst fem fylker og teateraktivitet i regi av sentralleddet.”

Det er lagt opp til at søknadsfristen blir 15. oktober for tilskudd for det påfølgende året, men søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 blir satt til 1. februar 2018. Organisasjoner kan søke om å få ettersendt nødvendig grunnlagsinformasjon til 1. mars.

Grunnlagsåret for denne søknadsrunden er 2016. Dvs at tallene som oppgis i søknaden om tilskudd for 2018, er tall for aktiviteten i organisasjonen i kalenderåret 2016.

Søknadsskjema med nødvendige vedlegg sendes tilskudd@teateralliansen.no innen søknadsfristen.

Retningslinjer

Søknadsskjema i pdf

Søknadsskjema i word

 

TILSKOTSFORVALTNING 2015-2017

Tilskotsordning for historiske spel og friluftsspel

Teateralliansen har forvalta statens tilskot til historiske spel og friluftsspel - speltilskotet, i 2016 og 2017.

Tildelt speltilskot 2017

Tildelt speltilskot 2016.

Driftsstøtte til landsdekkande amatørteaterorganisasjonar

Driftstilskotet har desse to åra blitt indeksregulert, ut frå kor mykje organisasjonen mottok når ein fekk midlane gjennom Norsk teaterråd. Eit nytt regelverk for ordninga er utarbeidd i løpet av 2017, og trer i kraft frå tilskotsåret 2018.

Tildelt driftstilskot 2016 og 2017

SCENETEKSTTILSKOT - EIT KRAFTTAK FOR NY NORSK DRAMATIKK 2015-2017. 

I 2015 øyremerka Teateralliansen deler av den mottatte løyvinga frå Kulturdepartementet til ei eiga tilskotsordning for ny norsk dramatikk. Sceneteksttilskotet har blitt fordelt gjennom tre søknads- og tildelingsrunder (desember 2015, april 2016, oktober 2016). Ei fjerde og siste tildeling blir gjort i desember 2017.

Tildelt scenetekstilskot 1.-3. runde.

Nyttige dokument:

Evt. spørsmål kan rettast til tilskudd@teateralliansen.no