Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

Øvre Slottsgate
Sentrum, Oslo,
Norway

Dramas

Dramas_logo_kvit.jpg

Dramas er ei teneste for manusformidling og rettigheitsavklaringar for amatørteaterfeltet. Dramas var tidlegare eigd av Norsk teaterråd, som vart avvikla i desember 2015. Teateralliansen overtok Dramas frå 1.1.2016, og vi arbeider no med å reetablere og utvikle Dramas vidare.

Kontaktinformasjon og meir informasjon om teneste finn du på www.dramas.no.