Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

Øvre Slottsgate
Sentrum, Oslo,
Norway

Aktuelt

Driftstilskudd til nasjonale teaterorganisasjoner

Teateralliansen

Teateralliansen har også for 2017 fått ansvar for å forvalte og fordele driftsstøtten til nasjonale teaterorganisasjoner. Norsk musikkråd koordinerer dette arbeidet. I henhold til Kulturdepartementets tildelingsbrev datert 2. januar 2017 er det avsatt kr. 4.675.000 til fordeling.

Styret i Teateralliansen har, i dialog med Kulturdepartementet, besluttet å prisjustere 2016-fordelingen for tilskuddsåret 2017. De nasjonale teaterorganisasjonene som fikk driftstilskudd i 2016, må søke om tilskudd for 2017 innen 1. februar. 

Read More

Ledige stillinger i Dramas

Eli Ulvestad

Teateralliansen lyser ut to faste stillinger som rådgivere for Dramas. Den ene stillingen er knytta til rettigheter og royalties, og den andre til manus og informasjonsarbeid. Søknadsfristen for begge stillingene er 10. januar.

Read More

Søk om tilskot frå Scenetekstfondet innan 1. oktober

Teateralliansen

Sceneteksttilskotet - Eit kraftttak for ny norsk dramatikk! skal stimulere til at det blir produsert ny dramatikk i samarbeid mellom profesjonelle dramatikarar og amatørteatergrupper eller amatørteaterorganisasjonar. 

Sceneteksttilskotet blir tildelt gjennom tre søknadsrunder, og tredje og siste søknadsrunde har søknadsfrist 1. oktober.

Read More