Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

Øvre Slottsgate
Sentrum, Oslo,
Norway

Aktuelt

Ledige stillinger i Dramas

Eli Ulvestad

Teateralliansen lyser ut to faste stillinger som rådgivere for Dramas. Den ene stillingen er knytta til rettigheter og royalties, og den andre til manus og informasjonsarbeid. Søknadsfristen for begge stillingene er 10. januar.

Read More

Søk om tilskot frå Scenetekstfondet innan 1. oktober

Teateralliansen

Sceneteksttilskotet - Eit kraftttak for ny norsk dramatikk! skal stimulere til at det blir produsert ny dramatikk i samarbeid mellom profesjonelle dramatikarar og amatørteatergrupper eller amatørteaterorganisasjonar. 

Sceneteksttilskotet blir tildelt gjennom tre søknadsrunder, og tredje og siste søknadsrunde har søknadsfrist 1. oktober.

Read More

Folkemøte for teaterorganisasjonane, 28. oktober

Teateralliansen

Teateralliansen fått tildelt midlar frå Kulturdepartementet for å løyse felles tiltak for amatørteaterfeltet i perioden 2015-2017. Desse tiltaka skal nå ut til heile feltet, og vi inviterer dei regionale og nasjonale organisasjonsledda til eit ”Folkemøte” for å informere om arbeidet vårt, og ikkje minst for å få innspel til det vidare arbeidet. Teateralliansen har per i dag fem partnarorganisasjonar, og vi ønskjer mellom anna å drøfte med dykk om det er behov for ei større samordning av amatørteaterorganisasjonane på regionalt og nasjonalt nivå.

Read More

Innspelsmøte om Spelfondet, 28. oktober

Teateralliansen

Teateralliansen overtok forvaltningsansvaret for tilskotsordninga for historiske spel frå og med 2016, og vi ønskjer sjølvsagt å forvalte og utvikle denne i tråd med ønskja og behova i spelmiljøet. På bakgrunn av dette inviterer vi dei historiske spela til eit innspelsmøte om tilskotsordninga.

Read More