Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

Øvre Slottsgate
Sentrum, Oslo,
Norway

Aktuelt

UTLYSING AV TILSKUDDSMIDLER FOR 2018

Teateralliansen

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, og i påvente av Kulturdepartementets beslutning om hvem som skal forvalte støtteordningene for amatørteaterfeltet fra 2018, lyser Teateralliansen ut to ulike tilskuddsordninger med søknadsfrist i januar.

Tilskuddsordningen for historiske spel og friluftsspel har søknadsfrist 31. januar

Driftsstøtteordningen for nasjonale amatørteaterorganisasjonar har søknadsfrist 1. februar.

Les mer om søknadsprosessen her.

Utlysing av restmidler fra Sceneteksttilskuddet

Teateralliansen

Teateralliansen har opprettet og disponert en pott midler til Sceneteksttilskudd i perioden 2015-2017. Vi kunngjør med dette restmidler i ordningen, med frist for å søke torsdag 7. desember.

Sceneteksttilskuddet 2015-2017 skal stimulere til at det blir produsert ny dramatikk i samarbeid mellom profesjonelle dramatikere og amatørteatergrupper eller amatørteaterorganisasjoner. sceneteksttilskuddet skal bidra til å gjøre nyskreven norsk dramatikk mer tilgjengelig for amatørteatergrupper i Norge.

Her kan du lese retningslinjene. Søknad sendes på eget søknadsskjema, som du kan laste ned i pdf-format eller i  word-format . Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet.

Utbetaling av speltilskuddet 2017

Teateralliansen

Teateralliansen mottok 19. juni årets tildelingsbrev for tilskuddsordningen for historiske spel fra Kulturdepartementet. Den samlede bevilgningen er på 3,4 millioner kroner.

Fordelingsutvalget for tilskuddsordningen behandlet alle søknader om tilskudd i vinter, og fattet da tildelingsvedtak med forbehold om beløpets størrelse.

Alle spel som har fått melding om at de er tildelt midler vil i løpet av et par dager få tilsendt melding med endelig tilsagnsbeløp, og akseptskjema som skal sendes i retur, slik at tilskuddene kan betales ut uten unødig opphold.

Med ønske om en fin spel-sommer!

Fordeling av Speltilskuddet 2017

Teateralliansen

Fordelingsutvalget for spelmidlene har nå fordelt årets speltilskudd. Det kom inn tilsammen 53 søknader om tilskudd, med et samlet søknadsbeløp på 9,4 millioner kroner.  Potten på 3 millioner kroner er fordelt mellom 42 av søkerne.

Read More

Amatørteaterkartlegginga 2016

Teateralliansen

Teateralliansen har gjennomført en omfattende kartlegging av amatørteater-Norge i form av tre separate nettbaserte undersøkelser med hele 613 respondenter totalt fra både det organiserte og uorganiserte miljøet med god geografisk spredning.

Read More