Kontakt oss

Bruk skjemaet på sida til å ta kontakt med oss. 

 

Øvre Slottsgate
Sentrum, Oslo,
Norway

Aktuelt

Utbetaling av speltilskuddet 2017

Teateralliansen

Teateralliansen mottok 19. juni årets tildelingsbrev for tilskuddsordningen for historiske spel fra Kulturdepartementet. Den samlede bevilgningen er på 3,4 millioner kroner.

Fordelingsutvalget for tilskuddsordningen behandlet alle søknader om tilskudd i vinter, og fattet da tildelingsvedtak med forbehold om beløpets størrelse.

Alle spel som har fått melding om at de er tildelt midler vil i løpet av et par dager få tilsendt melding med endelig tilsagnsbeløp, og akseptskjema som skal sendes i retur, slik at tilskuddene kan betales ut uten unødig opphold.

Med ønske om en fin spel-sommer!

Fordeling av Speltilskuddet 2017

Teateralliansen

Fordelingsutvalget for spelmidlene har nå fordelt årets speltilskudd. Det kom inn tilsammen 53 søknader om tilskudd, med et samlet søknadsbeløp på 9,4 millioner kroner.  Potten på 3 millioner kroner er fordelt mellom 42 av søkerne.

Read More

Amatørteaterkartlegginga 2016

Teateralliansen

Teateralliansen har gjennomført en omfattende kartlegging av amatørteater-Norge i form av tre separate nettbaserte undersøkelser med hele 613 respondenter totalt fra både det organiserte og uorganiserte miljøet med god geografisk spredning.

Read More

Driftstilskudd til nasjonale teaterorganisasjoner

Teateralliansen

Teateralliansen har også for 2017 fått ansvar for å forvalte og fordele driftsstøtten til nasjonale teaterorganisasjoner. Norsk musikkråd koordinerer dette arbeidet. I henhold til Kulturdepartementets tildelingsbrev datert 2. januar 2017 er det avsatt kr. 4.675.000 til fordeling.

Styret i Teateralliansen har, i dialog med Kulturdepartementet, besluttet å prisjustere 2016-fordelingen for tilskuddsåret 2017. De nasjonale teaterorganisasjonene som fikk driftstilskudd i 2016, må søke om tilskudd for 2017 innen 1. februar. 

Read More